Skip to main content

Privacybeleid


Fysio Plan Zuid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan.

  • Wij vragen toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, nadat we u hebben geïnformeerd waarvoor wij deze nodig hebben en met welk doel.
  • Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen deze veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Wij informeren u indien wij bijzondere handelingen met uw persoonsgegevens verrichten.


Toelichting
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en andere fysiotherapeuten in de praktijk, Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken om deze te wijzigen.


Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Uw gegevens kunnen, geanonimiseerd, met uw toestemming, gebruikt worden voor audits en scholing. En voor multidisciplinair overleg met uw verwijzer, uw huisarts en eventueel andere betrokkenen. Dit gebeurt altijd met uw toestemming.
Gegevens van u worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Nadat de u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.


Zie ook Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.