Skip to main content

Fysiotherapie

Bewegen en gezonde leefstijl

Een algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen en behandelt klachten die bewegen in het dagelijks leven of bij sportactiviteiten belemmeren. Een fysiotherapeut heeft een 4-jarige studie fysiotherapie aan een hoge school met succes afgesloten en is in het bezit van een BIG-registratie. Een fysiotherapeut is opgeleid om klachten aan het steun- en bewegingsapparaat te behandelen, pijnklachten te verminderen en bewegelijkheid te verbeteren. Ook kunt u bij de fysiotherapeut terecht voor begeleiding en advies op het gebied van preventie een gezonde leefstijl.


Kwaliteit in de zorg

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zich fysiotherapeut noemen en patiƫnten behandelen. Om de kwaliteit van fysiotherapie verder te stimuleren, is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

De fysiotherapeuten van Fysio Plan Zuid staan allen ingeschreven in het CKR.

Veel gestelde vragen over fysiotherapie:

 • Heb ik voor het maken van een afspraak een verwijzing nodig?

  Fysiotherapie is voor iedereen direct toegankelijk. U kunt rechtstreeks, dus zonder verwijzing van de huisarts of specialist direct bij Fysio Plan Zuid terecht.

  Wanneer u ons zonder verwijzing consulteert, zullen wij eerst beoordelen (screenen) in hoeverre er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. Oftewel: bent u met u klacht bij de fysiotherapeut aan het juiste adres.

  Wanneer er na het fysiotherapeutisch onderzoek blijkt dat er een indicatie is, kan de juiste behandeling zo snel mogelijk worden ingezet. Dit betekent tijdwinst en dus een sneller herstel! De huisarts blijft echter wel de centrale rol spelen in de coƶrdinatie van uw zorg, als fysiotherapeut zullen we de huisarts daarom ook blijven informeren.

 • E-Health consult fysiotherapie

  Is fysiotherapie op afstand mogelijk?

  De corona pandemie heeft het kunnen aanbieden van fysiotherapie op afstand (E-HEALTH) in een stroomversnelling gebracht.

  Op dit moment verkennen wij onze mogelijkheden. De zorgvezekeraar ondersteunt dit initiatief en fysiotherapie op afstand zal dan ook - net als uw reguliere behandeling in de praktijk- kunnen worden vergoed.

  Neemt u contact op met de praktijk dan bespreken wij de mogelijkheden!

 • Wat moet ik meenemen als ik de praktijk bezoek?

  Wij verzoeken u een handdoek, uw legitimatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs) en (indien nodig) een verwijsbrief van de (huis)arts of specialist mee te nemen.

 • Welke vergoedingen worden er gehanteerd?

  Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende verzekering. In enkele gevallen kan het ook uit de basisverzekering vergoed worden. Dit wordt dan een chronische indicatie genoemd. Deze aandoeningen worden beschreven op een lijst die door de overheid is samengesteld.

  Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2024. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding van uw verzekeraar zullen wij dit rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. In alle andere gevallen ontvangt u per mail of post een nota. Voor een overzicht van onze tarieven kunt u de tarievenlijst raadplegen.